Privacy verwerking persoonsgegevens

Privacy statement IWE Watersnijtechniek B.V.

IWE Watersnijtechniek is verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. IWE Watersnijtechniek gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en handelt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit statement leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit statement is algemeen van aard. Het kan zijn dat in uw specifieke geval afwijkende zaken spelen. Mocht u naar aanleiding van dit statement vragen hebben, dan kunt u om meer informatie vragen. Dat kan uiteraard ook via de algemene contactgegevens, die te raadplegen zijn via de website.

Contactgegevens van IWE Watersnijtechniek B.V.

IWE Watersnijtechniek B.V. is een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29051199. Wij zijn bereikbaar via de telefoon (0180-326111) en via e-mail. Het is ook mogelijk om via onze website een contactformulier in te vullen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

IWE Watersnijtechniek B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • IWE Watersnijtechniek B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Welke gegevens verwerken wij van u? 

 • IWE Watersnijtechniek B.V. verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 


Welke grondslag(en) hebben wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • ter uitvoering van de overeenkomst;
 • in verband met een wettelijke verplichting;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang;
 • op grond van uw toestemming;

Doorgifte persoonsgegevens

IWE Watersnijtechniek B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor wij uw gegevens verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

IWE Watersnijtechniek B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. IWE Watersnijtechniek B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge├»nformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Welke rechten heeft u?

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming kunt u sturen aan info@iwebv.nl. Wij kunnen ter verificatie van uw identiteit om een kopie van uw identificatiebewijs vragen. Wij kunnen niet in alle gevallen aan uw verzoek voldoen. Onze wettelijke geheimhoudingsplicht kan daaraan in de weg staan, of wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer.

U heeft als betrokkene de onderstaande rechten:

 • U heeft het recht om te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.
 • U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens gewist worden.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u uw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).
 • Als uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Als uw persoonsgegevens op een andere basis verwerkt worden (bijvoorbeeld om u juridisch te adviseren of ter onderbouwing of weerlegging van aansprakelijkheid) dan zullen uw persoonsgegevens op deze andere grond verwerkt blijven worden.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een onjuiste wijze plaatsvindt.  


Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 26 augustus 2021.