Watersnijden uitgelegd

Watersnijden is het meest veelzijdige snijproces wat er is!

Doormiddel van het watersnijden kunnen vrijwel alle materialen gesneden worden en door de hoge snij nauwkeurigheid zijn heel vaak de werkstukken nabewerkings vrij. 

Watersnijden, de techniek

Het watersnijden is gebaseerd op erosie.

Erosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt. Op Aarde gebeurt erosie vooral door de werking van wind, stromend water of ijs.

Bij het watersnijden wordt dit proces enorm versneld en gefocust.

Watersnijden, de hogedrukpomp

Bij het watersnijden hebben we als eerste waterdruk nodig, deze druk wordt opgebouwd door een hogedrukpomp.

Als pomp kan er gebruik gemaakt worden van een oudere, meer complexe hydraulische drukversterker (intensifier) pomp of een nieuwere, eenvoudigere door krukas (direct) aangedreven pomp. Direct aangedreven pompen zijn veel efficiënter dan drukversterker pompen omdat ze geen hydraulisch systeem nodig hebben.

De krukas aandrijving is een puur mechanisch direct aangedreven systeem met minimale verliezen en heeft een rendementen tussen 85% en 90%. Dit betekent dat 85% of meer van het elektrische vermogen dat aan de elektromotor wordt geleverd, daadwerkelijk aan de snijkop kan worden geleverd.

Dit is een stuk hoger dan het rendement van 65% of minder van een drukversterker pomp.

OMAX gebruikt de hoogrendement direct aangedreven pompen exclusief voor al zijn systemen. Een direct aangedreven pomp is efficiënter dan een traditionele hydraulische drukversterking pomp en kan dus meer nettovermogen aan de snijkop leveren, wat resulteert in sneller snijproces.

Bij de pomp is niet de druk het allerbelangrijkste, het is juist de combinatie van druk en het geleverde water volume.

Watersnijden, de snijkop

Het door de pomp geleverde water gaat door leidingen naar de snijkop, in de snijkop zit een orifice (diamant) met een klein gaatje er in.

Na deze diamant komt de mengkamer en vervolgens de toevoer van het abrasief. Door de onderdruk in de mengkamer wordt het abrasief aangezogen en vermengen zich het water en het abrasief in de straalbuis (mixing tube). 

Als er meer watervolume door de mengkamer gaat, wordt de onderdruk groter en kan er meer abrasief aangezogen worden. Dit resulteert in een hogere snijsnelheid. De waterstraal vermengt met het abrasief verlaat met een snelheid van 300 meter per seconde de straalbuis.

 De mixing tubes hebben een diameter van 0,25mm (snede 0,3mm) tot 1,20mm (snede 1,3mm)